Το “Ονοματολόγιο” είναι μία προσπάθεια καταγραφής όλων των ελληνικών ονομάτων, από την αρχαιότητα έως σήμερα, επωνύμων και τοπωνυμιών, της προέλευσης και της ετυμολογίας τους.
Το εγχείρημα βρίσκεται σε εξέλιξη και συνεπώς το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου διευρύνεται διαρκώς!

Το Επώνυμο της Ημέρας

Ξενίδης  Ξενίδη

Ο καταγόμενος από το χωριό Ξένο του Πόντου. Σύμφωνα με τον γλωσσολόγο Μανόλη Τριανταφυλίδη, μερικά οικογενειακά σε -ίδης από τον Πόντο δεν είναι πατρωνυμικά, αλλά πατριδωνυμικά, που έληγαν αρχικά σε -έτες, -ίτες, αλλά «οι διδάσκαλοι εν τη ακαθέκτω αυτών ορμή προς το ελληνίζει πολλάκις μάλιστα και άνευ ανάγκης μετέβαλον επι το δήθεν ελληνικώτερον αντικαταστήσαντες τας καταλήξεις δια της πανελληνίου -ίδης» (Δ. Η. Οικονομίδης: «Επώνυμα Ποντιακά»)

Περισσότερα...