Αζάς  Αζά

Τύπος

Επαγγελματικό

Ετυμολογία

Από την τουρκική λέξη aza = αιρετός δημογέροντας.