Ζωτικός  Ζωτικού

Τύπος

Προσωνύμιο

Ετυμολογία

Ζωτικός < ζωτικός < ζω = αυτός που σχετίζεται με τη ζωή, ο απαραίτητος για τη ζωή.

Ομόρριζα Ονόματα

Ζήσης, Ζησούλα
Ζήσιμος
Ζώης, Ζωή
Ζωοπηγή
Ζωσιμάς
Ζώσιμος, Ζωσιμία
Ζωτικός, Ζωτική
Πανταζής, Πανταζούλα
Πολυζώης, Πολυζώη

Ομόρριζα Επώνυμα

Ζης Ζη
Ζησάκης Ζησάκη
Ζησάκος Ζησάκου
Ζήσαρος Ζήσαρου
Ζησέκας Ζησέκα
Ζήσης Ζήση
Ζησιάδης Ζησιάδη ή Ζησιάδου
Ζησίδης Ζησίδη ή Ζησίδου
Ζησιμάκης Ζησιμάκη
Ζησιμάτος Ζησιμάτου
Ζησιμόπουλος Ζησιμοπούλου
Ζήσιμος Ζησίμου
Ζησίμου Ζησίμου
Ζησιόπουλος Ζησιοπούλου
Ζήσιος Ζησίου
Ζησίου Ζησίου
Ζήσκος Ζήσκου
Ζήσογλου Ζήσογλου
Ζησόπουλος Ζησοπούλου
Ζησούδης Ζησούδη
Ζησούλης Ζησούλη
Ζησούλας Ζησούλας
Ζωσιμίδης Ζωσιμίδη ή Ζωσιμίδου
Ζωσάκη Ζωσάκη
Ζώσης Ζώση
Ζωσιμάδης Ζωσιμάδη
Ζωσιμάς Ζωσιμά
Ζωσόπουλος Ζωσοπούλου
Ζωτίκας Ζωτίκα