Καλογήρου  Καλογήρου

Τύπος

Επαγγελματικό

Ετυμολογία

Από τη λέξη καλόγηρος (καλός+γήρας).

Άλλες Γλώσσες

Ιταλικά Καλότζερο (Calogero)

Ομόρριζα Επώνυμα

Καλογεράκης Καλογεράκη
Καλογεράκος Καλογεράκου
Καλογεράς Καλογερά
Καλογεράτος Καλογεράτου
Καλογερέας Καλογερέα
Καλογερέλλης Καλογερέλλη
Καλογερέσης Καλογερέση
Καλογέρης Καλογέρη
Καλογεριάς Καλογεριά
Καλογερίδης Καλογερίδη ή Καλογερίδου
Καλογερόπουλος Καλογεροπούλου
Καλογηράς Καλογηρά
Καλογηράτος Καλογηράτος
Καλογηρόπουλος Καλογηροπούλου
Καλόγηρος Καλογήρου

Διασημότητες

Σπύρος Καλογήρου (1922-2009), ηθοποιός.