Καρυωτάκης  Καρυωτάκη

Τύπος

Πατριδωνυμικό

Ετυμολογία

Καρυωτάκης < Καρυώτης (ο καταγόμενος από το χωριό Καρυά ή Καρυές)

Ομόρριζα Επώνυμα

Καρυωτέλλης Καρυωτέλλη
Καρυώτης Καρυώτη ή Καρυώτου
Καρυωτίδης Καρυωτίδη ή Καρυωτίδου
Καρυωτούδης Καρυωτούδη

Διασημότητες