Λυμπρίτης  Λυμπρίτη

Παραλλαγές

";

Λυμπρίτου

Τύπος

Προσωνύμιο

Ετυμολογία

Από την ιταλική λέξη libra, που σημαίνει τα διοικητικά βιβλία.
Ο απώτερος πρόγονος των Λυμπρίτιδων κατάγεται από την περιοχή Μονοφατσίου Κρήτης και κατά την άλωση της νήσου από τους Τούρκους διέσωσε τα διοικητικά βιβλία (λίμπρα) και από αυτή του την πράξη ονομάστηκε Λυμπρίτης.

Ομόρριζα Επώνυμα

Λυμπριτάκης Λυμπριτάκη

Διασημότητες

  • Δημήτριος Λυμπρίτης, αρματολός αγωνιστής του '21.
  • Θεόδωρος Λυμπρίτης (1846-1928), στρατιωτικός και πολιτικός.