Μανιαμούνιας  Μανιαμούνια

Τύπος

Προσωνύμιο

Ετυμολογία

Ο κλαψιάρης, σε περιοχές της Φθιώτιδας.