Μπουτίδης  Μπουτίδη

Παραλλαγές

";

Μπουτίδου

Τύπος

Προσωνύμιο

Ετυμολογία

μπούτ(ι) < but (μηρός στα τουρκικά) + -ίδης

Ομόρριζα Επώνυμα

Μπουτάκης Μπουτάκη
Μπουτάκογλου Μπουτάκογλου
Μπουτέας Μπουτέα
Μπούτης Μπούτη