Νέαρχος  Νεάρχου

Τύπος

Πατρωνυμικό

Ετυμολογία

νέος + άρχω (νέος αρχηγός ή αρχηγός νεαρών ατόμων)

Ομόρριζα Ονόματα

Νέαρχος, Νιάρχος, Νιάρχω

Ομόρριζα Επώνυμα

Νεαρχάκος Νεαρχάκου
Νεάρχου Νεάρχου
Νιαρχάκος Νιαρχάκου
Νιάρχος Νιάρχου