Ξενίδης  Ξενίδη

Παραλλαγές

";

Ξενίδου

Τύπος

Πατριδωνυμικό

Ετυμολογία

Ο καταγόμενος από το χωριό Ξένο του Πόντου. Σύμφωνα με τον γλωσσολόγο Μανόλη Τριανταφυλίδη, μερικά οικογενειακά σε -ίδης από τον Πόντο δεν είναι πατρωνυμικά, αλλά πατριδωνυμικά, που έληγαν αρχικά σε -έτες, -ίτες, αλλά «οι διδάσκαλοι εν τη ακαθέκτω αυτών ορμή προς το ελληνίζει πολλάκις μάλιστα και άνευ ανάγκης μετέβαλον επι το δήθεν ελληνικώτερον αντικαταστήσαντες τας καταλήξεις δια της πανελληνίου -ίδης» (Δ. Η. Οικονομίδης: «Επώνυμα Ποντιακά»)

Ομόρριζα Ονόματα

Ξένη
Ξένιος, Ξενία
Ξενοκράτης
Ξενοφάνης
Ξενοφών, Ξενοφούλα
Πολύξενος, Πολυξένη
Φιλόξενος, Φιλόξενη

Ομόρριζα Επώνυμα

Ξενάκης Ξενάκη
Ξενικάκης Ξενικάκη
Ξενόπουλος Ξενοπούλου
Ξένος Ξένου
Ξενούδης Ξενούδη

Διασημότητες

Σταύρος Ξενίδης (1924-2008), ηθοποιός.