Πατινιώτης  Πατινιώτη

Παραλλαγές

";

Πατηνιώτης
Πατινιώτου, Πατηνιώτη, Πατηνιώτου

Τύπος

Πατριδωνυμικό

Ετυμολογία

Ο καταγόμενος από την Πάτμο.

Ομόρριζα Επώνυμα

Πατηνιωτάκης Πατηνιωτάκη
Πατινιωτάκης Πατινιωτάκη

Ομόρριζα Τοπωνύμια

Πάτμος