Παττίχης  Παττίχη

Τύπος

Προσωνύμιο

Ετυμολογία

Από τη λέξη παττίχι = το καρπούζι στην κυπριακή διάλεκτο.

Ομόρριζα Επώνυμα

Παττίχας Παττίχα

Συνώνυμα

Καρπούζης Καρπούζη