Πηγές - Βιβλιογραφία

Βασική επιδίωξη της ομάδας σύνταξης του Ονοματολογίου είναι η παροχή όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστων και διασταυρωμένων πληροφοριών. Για την επίτευξη αυτού του στόχου χρησιμοποιήθηκαν πολλές πηγές. Ενδεικτικά:

Ετυμολογία

Για την ετυμολόγηση κύριων ονομάτων, επωνύμων και τοπωνυμιών χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω έργα:

 • Τα Μυστικά των Ονομάτων: Τα οικογενειακά μας ονόματα
  Μανόλης Τριανταφυλλίδης
  Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, 1982
 • Εισαγωγή στην Ελληνική Ονοματολογία
  Χαράλαμπος Συμεωνίδης
  Εκδόσεις Αφοί Κυριακίδη, 1992
 • Τα Νεοελληνικά Κύρια Ονόματα
  Θεόδωρος Σερεμετάκης - Μαρία Δημητρίου
  Εκδόσεις Πατάκη, 2003
 • Τα Αρβανίτικα Επώνυμα των Ελλήνων
  Κώστας Ραχούτης
  Εκδόσεις Μπατσιούλας, 2013
 • Ετυμολογικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας
  Γεώργιος Μπαμπινιώτης
  Κέντρο Λεξικολογίας, 2010
 • Ερμηνευτικό και Ετυμολογικό Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσας
  Εκδόσεις Πάπυρος, 1981 - 1998
 • Ετυμολογικόν Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής
  Γιόχαν Χόφμαν
  Εκδόσεις Παπαδήμα, 1974
 • Μέγα Λεξικόν Όλης της Ελληνικής Γλώσσης
  Δ. Δημητράκος
  Εκδόσεις Δομή
 • Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας
  Γεώργιος Μπαμπινιώτης
  Κέντρο Λεξικολογίας, 2002
 • Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης
  Ιωάννης Σταματάκος
  Εκδόσεις Βιβλιοπρομηθευτική, 1999

Ονόματα & Επώνυμα

Διάφορα στοιχεία που αφορούν σε κύρια ονόματα και επώνυμα προήλθαν από έρευνα στους τηλεφωνικού καταλόγους Ελλάδος και Κύπρου.

Δημοτικότητες

Ως δείγμα για τον υπολογισμό της συχνότητας εμφάνισης των ονομάτων χρησιμοποιήθηκαν οι λίστες επιτυχόντων του ΑΣΕΠ, που δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση asep.gr και αναλύθηκαν από το Ονοματολόγιο.
Το στατιστικό δείγμα περιλαμβάνει 168.307 άνδρες και 145.224 γυναίκες.

Διασημότητες

Όλα τα στοιχεία σχετικά με τις προσωπικότητες που αναφέρονται στο Ονοματολόγιο προέρχονται από την Τράπεζα Πληροφοριών του Σαν Σήμερα .gr .