Αιτωλοακαρνανία

Προέλευση Τοπωνυμίου

Αιτωλία: Αγνώστου ετυμολογίας.
Ακαρνανία: Από τον Ακαρνάνα, γιο του Αλκμέωνος, και της κόρης του Αχελώου Καλλιρρόης, σύμφωνα με τον Παυσανία.