Αττική

Προέλευση Τοπωνυμίου

Ουσιαστικοποίηση του θηλυκού του επιθέτου αττικός < ατθικός < ατθίς = Αθηναία.

Πατριδωνυμικά Επώνυμα

Αττικός Αττικού