Βοιωτία

Προέλευση Τοπωνυμίου

α. Το όνομα Βοιωτία προέρχεται από το επίθετο βοιωτός και αυτό από το αρχαϊκό βοώτης, που σημαίνει βοηλάτης, ζευγίτης, γεωργός.

β. Βοιωτός / Βοιώτιος < Βόιον / Βοίον (όρος), βουνό της Πίνδου (μεταξύ Ηπείρου και Μακεδονίας), απ’ όπου κατέβηκαν οι Βοιωτοί προς τις νότιες πεδιάδες.