Κορινθία

Προέλευση Τοπωνυμίου

Από τη λέξη Κόρινθος.

Πατριδωνυμικά Επώνυμα

Κορίνθιος Κορινθίου

Ομόρριζα Τοπωνύμια

Κόρινθος
Κορινθιακός Κόλπος