Λακωνία

Προέλευση Τοπωνυμίου

Αβεβαίας ετυμολογίας.

Πατριδωνυμικά Επώνυμα

Λάκων Λάκονος ή Λάκονα

Ομόρριζα Ονόματα

Λακωνία