Λιβαδειά

Προέλευση Τοπωνυμίου

Από το όνομα Λέβαδος. Πρόκειται για έναν Αθηναίο, που εγκατέστησε τους κατοίκους της αρχαίας Μιδείας, στη βοιωτική πεδιάδα.

Πατριδωνυμικά Επώνυμα

Λεβαδίτης Λεβαδίτη
Λειβαδίτης Λειβαδίτη
Λειβαδιώτης Λειβαδιώτη