Μεσολόγγι

Προέλευση Τοπωνυμίου

Προέρχεται από τις ιταλικές λέξεις mezzo (μέσο, μισό) και lago (λίμνη), «ένα μέρος που περιβάλλεται από λίμνες». Η ονομασία της περιοχής μαρτυρείται από το 1571.

Πατριδωνυμικά Επώνυμα

Μεσολογγίδης Μεσολογγίδη ή Μεσολογγίδου
Μεσολόγγιος Μεσολογγίου
Μεσολογγίτης Μεσολογγίτη