Μεσσηνία

Προέλευση Τοπωνυμίου

Από τη λέξη Μεσσήνη.

Πατριδωνυμικά Επώνυμα

Μεσσήνιος Μεσσηνίου
Μεσσηνιώτης Μεσσηνιώτη

Ομόρριζα Τοπωνύμια

Μεσσήνη