Πελοπόννησος

Προέλευση Τοπωνυμίου

Το τοπωνύμιο Πελοπόννησος προέρχεται από το όνομα του βασιλιά της Πύλου Πέλοπα και τη λέξη Νήσος. (Πέλωψ, γεν. Πέλοπος  + Νήσος)

Πατριδωνυμικά Επώνυμα

Μοραΐτης Μοραΐτου ή Μοραΐτη
Μόρας Μόρα
Μωραϊτάκης Μωραϊτάκη
Μωραϊτέλης Μωραϊτέλη
Μωραΐτης Μωραΐτου ή Μωραΐτη
Μωραϊτίδης Μωραϊτίδου ή Μωραϊτίδη
Μωραϊτίνης Μωραϊτίνη
Πελοποννήσιος Πελοποννήσιου

Ομόρριζα Ονόματα

Πελοπίδας
Πέλοπας