Σπάρτη

Προέλευση Τοπωνυμίου

Αγνώστου ετυμολογίας.

Πατριδωνυμικά Επώνυμα

Σπάρτης Σπάρτη
Σπαρτιανός Σπαρτιανού
Σπαρτιάτης Σπαρτιάτη
Σπαρτινός Σπαρτινού
Σπαρτιώτης Σπαρτιώτη