Στερεά Ελλάδα

Προέλευση Τοπωνυμίου

Πριν από την επανάσταση, η περιοχή ήταν γνωστή ως Ρούμελη και κατά τη διάρκεια της Επανάστασης με τη λόγια ονομασία Χέρσος Ελλάς. Μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους ονομάστηκε Στερεά Ελλάς, για να αντιδιαστέλλεται με τη νησιωτική επικράτεια της Ελλάδας (Πελοπόννησος, νησιά των Κυκλάδων και του Αργοσαρωνικού).

Πατριδωνυμικά Επώνυμα

Ρουμελιωτάκης Ρουμελιωτάκη
Ρουμελιώτης Ρουμελιώτη ή Ρουμελιώτου