Τρίπολη

Προέλευση Τοπωνυμίου

Η Τρίπολη αναφέρεται για πρώτη φορά τον 15ο αιώνα με το σλαβικό όνομα Ντροπολιτσά (Dropoliza, πόλη με τις βελανιδιές). Αργότερα, συναντάται με το όνομα Υδροπολιτσά, επί Τουρκοκρατίας λεγόταν Τριπολιτσέ (Tripoliçe), μετά την απελευθέρωση Τριπολιτσά και τέλος στη διάρκεια του 19ου αιώνα, απέκτησε τη λόγια ονομασία της Τρίπολις (Τρίπολη).

Πατριδωνυμικά Επώνυμα

Τριπολίδης Τριπολίδου ή Τριπολίδη
Τριπολιτάκης Τριπολιτάκου ή Τριπολιτάκη
Τριπολίτης Τριπολίτου ή Τριπολίτη
Τριπολιτσιώτης Τριπολιτσιώτου ή Τριπολιτσιώτη

Ομόρριζα Τοπωνύμια

Τρίπολη Λιβύης