Φθιώτιδα

Προέλευση Τοπωνυμίου

Η χώρα της Φθίας, περιοχή της Ν.Α. Θεσσαλίας, αβέβαιας ετυμολογίας.