Φωκίδα

Προέλευση Τοπωνυμίου

Η Φωκίδα, σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία και κατά την επισκρατέστερη άποψη, πήρε το όνομά της από τον Φώκο, γιο του Ορτυνίωνα, που ήταν ο αρχηγός των Δωριέων Κορινθίων που κυρίευσαν την περιοχή και μετονομάστηκαν σε Φωκείς>>>Φώκος<φώκη (φώκια).

Πατριδωνυμικά Επώνυμα

Φωκίδης Φωκίδου ή Φωκίδη

Ομόρριζα Τοπωνύμια

Φώκαια

Ομόρριζα Ονόματα

Φωκάς
Φωκία
Φωκίων
Φωκυλίδης