Χαλκίδα

Προέλευση Τοπωνυμίου

Από τη λέξη χαλκός.

Πατριδωνυμικά Επώνυμα

Χαλκιδαίος Χαλκιδαίου