Ήφαιστος

Ετυμολογία

Αγνώστου ετυμολογίας

Εορτασμός

10 Απριλίου και 28 Οκτωβρίου († Αγίων Αφρικανού, Θεοδώρου, Μαξίμου, Πομπήιου, Τερεντίου και ετέρων τριάκοντα εννέα μαρτύρων)

Συχνότητα Εμφάνισης

<0,001%
<0,001%

Ομόρριζα Ονόματα

Ηφαιστίων

Ομόρριζα Επώνυμα

Ήφαιστος Ηφαίστου