Αβέρκιος

Ετυμολογία

Αγνώστου ετυμολογίας, πιθανώς από τη ρίζα barekys, που σημαίνει Φρύγιος.

Εορτασμός

22 Οκτωβρίου († Αβερκίου Ισαποστόλου)

Συχνότητα Εμφάνισης

0,002%
<0,001%

Ομόρριζα Επώνυμα

Αβερκάκης Αβερκάκη
Αβερκιάδης Αβερκιάδη ή Αβερκιάδου
Αβέρκιος Αβερκίου
Αβερκίου Αβερκίου
Αβέρκος Αβέρκου