Αγαθοκλής  Αγαθόκλεια

Ετυμολογία

αγαθός + κλέος. Αυτός που έχει τη φήμη γενναίου άνδρα.

Εορτασμός

17 Σεπτεμβρίου († Αγαθοκλείας μάρτυρος)

Συχνότητα Εμφάνισης

0,015%
0,001%

Ομόρριζα Ονόματα

Αγαθάγγελος, Αγαθαγγέλα
Αγαθόνικος, Αγαθονίκη
Αγαθόνικος, Αγαθονίκη
Αγάθων, Αγαθωνία

Ανδροκλής
Ανθήκλεια
Αντίκλεια
Αριστοκλής, Αριστόκλεια
Δημοκλής, Δημόκλεια
Διοκλής
Ετεοκλής
Ευκλεία
Ευκλείδης
Ευρύκλεια
Ηράκλειος, Ηράκλεια
Ηρακλής
Θέκλα
Θεμιστοκλής, Θεμιστόκλεια
Θεοκλής, Θεόκλεια
Κλέανδρος
Κλεάνθης, Κλεάνθη
Κλεαρέτη
Κλέαρχος
Κλεισθένης
Κλείτος
Κλειώ
Κλεόβουλος, Κλεοβούλη
Κλεόδημος
Κλεόδωρος
Κλεόμβροτος
Κλεομένης, Κλεομένη
Κλεόνικος, Κλεονίκη
Κλεόπας
Κλεόπατρος, Κλεοπάτρα
Κλέων, Κλεονίκη
Μεγακλής
Νεοκλής, Νεόκλεια
Πάτροκλος
Περικλής, Περίκλεια
Πολυκλείτη
Ροδόκλεια
Σοφοκλής, Σοφόκλεια
Χαρικλής, Χαρίκλεια

Ομόρριζα Επώνυμα

Αγαθοκλέους Αγαθοκλέους
Αγαθοκλής Αγαθοκλή

Διασημότητες

  • Αγαθοκλής (360-289 π.Χ.), τύραννος των Συρακουσών.
  • Αγαθόκλεια, ερωμένη του βασιλιά της Αιγύπτου Πτολεμαίου Β’ του Φιλάδελφου (285-247 π.Χ.).
  • Αγαθόκλεια, ερωμένη του βασιλιά της Αιγύπτου Πτολεμαίου Δ’ του Φιλοπάτορα (250-205 π.Χ.).