Αγαθόνικος  Αγαθονίκη

Παραλλαγές & Υποκοριστικά

Νίκη

Ετυμολογία

αγαθός + νίκη (ένδοξος νικητής)

Εορτασμός

Συχνότητα Εμφάνισης

0,001%
0,006%

Ομόρριζα Ονόματα

Αγαθάγγελος, Αγαθαγγέλα
Αγαθοκλής, Αγαθόκλεια
Αγάθος, Αγάθη
Αγάθων, Αγαθωνία
Ανδρόνικος, Ανδρονίκη
Ανίκητος
Βερονίκη
Ελπινίκη
Ευνίκη
Θεονίκη
Καλλίνικος, Καλλινίκη
Κλεόνικος, Κλεονίκη
Λαόνικος
Νίκανδρος, Νικάνδρα
Νικάνωρ
Νίκη
Νικήτας, Νικητία
Νικηφόρος, Νικηφόρα
Νικίας
Νικόδημος, Νικοδήμη
Νικόλαος, Νικολία
Νικόμαχος, Νικομάχη
Νίκων
Πολύνικος, Πολυνίκη
Ροδονίκη
Στρατόνικος, Στρατονίκη
Χρυσονίκη

Ομόρριζα Επώνυμα

Αγαθόνικος Αγαθονίκου
Αγαθονίκου Αγαθονίκου
Αγαθονικιάδης Αγαθονικιάδου ή Αγαθονικιάδη
Αγαθονικίδης Αγαθονικίδου ή Αγαθονικίδη