Αγησίλαος  Αγησιλεία

Παραλλαγές & Υποκοριστικά

Άγης, Σίλαγος, Σίλας

Ετυμολογία

αγησι < ηγούμαι + λαός = ο οδηγός του λαού

Εορτασμός

† Των Αγίων Πάντων

Συχνότητα Εμφάνισης

0,018%
0,001%

Ομόρριζα Ονόματα

Αρχέλαος
Ερμόλαος
Κριτόλαος
Λαοκράτης, Λαοκρατία
Λαόνικος
Νικόλαος, Νικολία
Μενέλαος
Στρατηγός, Στρατηγούλα, Στρατηγώ
Χαρίλαος

Ομόρριζα Επώνυμα

Αγησιλάου Αγησιλάου

Διασημότητες

  • Αγησίλαος Α’ (10ος - 9ος αι.. π.Χ.), βασιλιάς της Σπάρτης.
  • Αγησίλαος Β’ (444-360 π.Χ.), βασιλιάς της Σπάρτης.