Αγόρω

Παραλλαγές & Υποκοριστικά

Αγορίτσα, Αγορούλα, Αγορή

Ετυμολογία

Αγόρω < αγόρι. Απαντάται κυρίως στην περιοχή της Θεσσαλίας και δινόταν σε θύλυ τέκνο, που αναμενόταν ύστερα από τη γέννηση σειράς κοριτσιών να γεννηθεί αγόρι.

Συχνότητα Εμφάνισης

<0,001%
0,117%

Ομόρριζα Επώνυμα

Αγοράκης Αγοράκη
Αγορής Αγορή
Αγορίτσας Αγορίτσα
Αγορογιάννης Αγορογιάννη
Αγόρογλου Αγόρογλου
Αγορόπουλος Αγοροπούλου
Αγόρος Αγόρου