Αζαρίας

Ετυμολογία

Εξελληνισμένος τύπος του εβραϊκού ονόματος Azaryah, που σημαίνει «Ο Θεός βοήθησε».

Εορτασμός

17 Δεκεμβρίου († Τριών Παίδων Εν Καμίνω)

Συχνότητα Εμφάνισης

0,001%
<0,001%

Ομόρριζα Επώνυμα

Αζαρής Αζαρή
Αζαριάδης Αζαριάδη ή Αζαριάδου
Αζαρίας Αζαρία
Αζαρίδης Αζαρίδη, Αζαρίδου
Αζαριόγλου Αζαριόγλου
Αζάρογλου Αζάρογλου
Αζαρόπουλος Αζαροπουλου