Ακεψιμάς

Ετυμολογία

Αγνώστου ετυμολογίας.

Εορτασμός

3 Νοεμβρίου († Ακεψιμά Ιερομάρτυρος, † Οσίου Ακεψιμά)

Συχνότητα Εμφάνισης

<0,001%
<0,001%

Ομόρριζα Επώνυμα

Ακεψιμαΐδης Ακεψιμαΐδη ή Ακεψιμαΐδου
Ακεψιμίδης Ακεψιμίδη ή Ακεψιμίδου
Ακεψωμαΐδης Ακεψωμαΐδη ή Ακεψωμαΐδου