Ακριβός  Ακριβή

Ετυμολογία

Από το επίθετο ακριβός (πολύτιμος, αγαπημένος, προσφιλής).

Εορτασμός

1 Σεπτεμβρίου († Αγίων Σαράντα Παρθένων και Ασκητριών)

Συχνότητα Εμφάνισης

0,001%
0,057%

Ομόρριζα Επώνυμα

Ακριβάκης Ακριβάκου ή Ακριβάκη
Ακριβόπουλος Ακριβοπούλου
Ακρίβος Ακρίβου
Ακριβός Ακριβού