Αλεβίζος

Ετυμολογία

Εξελληνισμένος τύπος του ιταλικού ονόματος Alvise. Είναι ο τύπος του ονόματος Ludovico ή Luigi (Λουδοβίκος), που απαντάται στην περιοχή της Βενετίας.

Συχνότητα Εμφάνισης

0,001%
<0,001%

Ομόρριζα Επώνυμα

Αλεβιζάκης Αλεβιζάκη
Αλεβιζάκος Αλεβιζάκου
Αλεβιζάτος Αλεβιζάτου
Αλεβιζόπουλος Αλεβιζοπούλου
Αλεβίζος Αλεβίζου
Αλεβυζάκης Αλεβυζάκη
Αλιβιζάτος Αλιβιζάτου

Συνώνυμα

Λουδοβίκος