Αμφιλόχιος  Αμφιλοχία

Ετυμολογία

Ο καταγόμενος από την Αμφιλοχία (στην αρχαία Ελλάδα το βορειότερο τμήμα της Ακαρνανίας) < Αμφίλοχος < αμφί+λέχομαι (ξαπλώνω, κείμαι εκτείνομαι).

Εορτασμός

23 Νοεμβρίου († Οσίου Αμφιλοχίου)

Συχνότητα Εμφάνισης

0,001%
<0,001%

Ομόρριζα Ονόματα

Αμφιάναξ
Αμφιανός
Αμφιάραος
Αμφιδάμας
Αμφίδαμος
Αμφίδικος
Αμφίδωρος, Αμφιδώρα
Αμφίθεμις
Αμφίθεος, Αμφιθέα
Άμφικλος
Αμφικράτης
Αμφικτύων
Αμφίλοχος
Αμφίλυτος
Αμφίμαχος
Αμφιμέδων
Αμφιμήδης
Αμφίνομος, Αμφινόμη
Αμφίστρατος
Αμφιτρίτη
Αμφιτρύων
Αμφιφάνης
Αμφίων

Ομόρριζα Επώνυμα

Αμφιλόχιος Αμφιλοχίου
Αμφιλοχιάδης Αμφιλοχιάδη ή Αμφιλοχιάδου

Ομόρριζα Τοπωνύμια

Αμφιάλη
Αμφιθέα
Αμφίκλεια
Αμφιλοχία
Αμφίπολη
Άμφισσα