Ανέστης  Ανεστούλα

Παραλλαγές & Υποκοριστικά

Ανέστος, Νάστος, Νάστας, Ναστούλης
Ανέστω

Ετυμολογία

Από την ευχή (Χριστός) Ανέστη.

Εορτασμός

† Κυριακή του Πάσχα

Συχνότητα Εμφάνισης

0,144%
<0,001%

Ομόρριζα Ονόματα

Αναστάσιος, Αναστασία
Στασινός, Στασινή

Ομόρριζα Επώνυμα

Αναστασάκης Αναστασάκη
Αναστασάκος Αναστασάκου
Αναστασέλος Αναστασέλου
Αναστάσης Αναστάση
Αναστασιάδης Αναταστασιάδη ή Αναστασιάδου
Αναστασιάκος Αναστασιάκου
Αναστασιλάκης Αναστασιλάκη
Αναστασίνης Αναστασίνη
Αναστασίου Αναστασίου
Αναστάσογλου Αναστάσογλου
Αναστασόπουλος Αναστασοπούλου
Αναστόπουλος Αναστοπούλου
Ανεστάκης Ανεστάκης
Ανεστάκος Ανεστάκου
Ανέστης Ανέστη
Ανεστίδης Ανεστίδη ή Ανεστίδου
Ανέστογλου Ανέστογλου
Ανεστόπουλος Ανεστοπουλου
Ανέστος Ανέστου
Ανεστούδης Ανεστούδη
Νάστα Νάστα
Ναστάκος Ναστάκου
Ναστάρης Ναστάρη
Ναστάτος Ναστάτου
Νάστης Νάστη
Ναστόπουλος Ναστοπούλου
Νάστος Νάστου
Ναστούδης Ναστούδη
Ναστούλας Ναστούλα
Ναστούλης Ναστούλη
Στασινάκης Στασινάκη
Στασίνης Στασίνη
Στασινόπουλος Στασινοπούλου
Στασινός Στασινού
Τασάκος Τασάκου
Τάσης Τάση
Τασιάς Τασιά
Τασιάκος Τασιάκου
Τασίδης Τασίδη
Τασίκας Τασίκα
Τασιόγλου Τασιόγλου
Τασιόπουλος Τασιοπούλου
Τάσιος Τάσιου
Τασιούλας Τασιούλα
Τασιούλης Τασιούλη
Τασιώκας Τασιώκα
Τάσογλου Τάσογλου
Τασόπουλος Τασοπούλου
Τάσος Τάσος
Τασούδης Τασούδη
Τασούλας Τασούλα
Τασούλης Τασούλη
Τασσακόπουλος Τασσακοπούλου
Τασσάκος Τασσάκου
Τάσσης Τάσση
Τασσίδης Τασσίδη ή Τασσίδου
Τασσιόπουλος Τασσιοπούλου
Τάσσιος Τάσσιου
Τασσόπουλος Τασσοπούλου
Τάσσος Τάσσου
Τατσάκης Τατσάκη
Τατσέλος Τατσέλου
Τατσέρης Τατσέρη
Τάτσης Τάτση
Τατσόπουλος Τατσοπούλου
Τατσιάρης Τατσιάρη
Τατσίδης Τατσίδη ή Τατσίδου
Τάτσικας Τάτσικα
Τάτσινας Τάτσινα
Τατσιόγλου Τατσιόγλου
Τατσιόπουλος Τατσιοπούλου
Τάτσιος Τάτσιου
Τατσιούδης Τατσιούδη
Τατσιούλης Τατσιούλη
Τατσιώκας Τατσιώκα
Τατσιώνας Τατσιώνα
Τατσιώνης Τατσιώνη
Τάτσογλου Τάτσογλου
Τάτσος Τάτσου
Τατσούδης Τατσούδη
Τατσούλας Τατσούλα
Τατσούλης Τατσούλη
Τατσώνας Τατσώνα
Τατσώνης Τατσώνη

Διασημότητες

  • Ανέστης Βλάχος (γ. 1937), ηθοποιός.
  • Ανέστης Λογοθέτης (1921-1994), πρωτοποριακός συνθέτης, που ανέπτυξε δική του σημειολογία.