Ανδρόφιλος  Ανδροφίλη

Ετυμολογία

ανδρο < ανήρ + φιλος

Συχνότητα Εμφάνισης

<0,001%
<0,001%

Ομόρριζα Ονόματα

Αλέξανδρος, Αλεξάνδρα
Ανδρέας, Ανδρεάνα
Ανδροκλής
Ανδρόμαχος, Ανδρομάχη
Ανδρόνικος, Ανδρονίκη
Αρίστανδρος
Θεόφιλος, Θεοφίλη
Λέανδρος, Λεάνδρα
Λύσανδρος, Λυσάνδρα
Μένανδρος
Νίκανδρος, Νικάνδρα
Περίανδρος
Σώσανδρος
Τέρπανδρος
Φίλανδρος
Φιλάρετος, Φιλαρέτη
Φιλήμων, Φιλημωνία
Φίλιππος, Φιλιππία
Φιλόθεος, Φιλοθέη
Φιλοποίμην
Φιλούμενος, Φιλουμένη
Φίλων

Ομόρριζα Επώνυμα

Ανδρόφιλος, Ανδροφίλου