Αρίστιππος

Παραλλαγές & Υποκοριστικά

Αρίστος, Άρης

Ετυμολογία

άριστος + ίππος

Συχνότητα Εμφάνισης

<0,001%
<0,001%

Ομόρριζα Ονόματα

Αρισταγόρας
Αρίσταρχος
Αριστέας, Αριστέα
Αριστείδης
Αριστόβουλος
Αριστογείτων
Αριστογένης
Αριστόδημος
Αριστοκράτης
Αριστοκλής, Αριστόκλεια
Αριστομένης
Αριστόξενος, Αριστοξένη
Αριστοτέλης, Αριστοτελία
Αριστοφάνης
Αρίστων
Φιλαρίστη

Ανθίππη
Ιππίας
Ιππόδαμος
Ιπποθόη
Ιπποκλείδης
Ιπποκράτης
Ιπποκρήνη
Ιππόλυτος, Ιππολύτη
Ιππομέδων
Ιππόνικος
Ιππώναξ
Ξάνθιππος, Ξανθίππη
Φίλιππος, Φιλιππία

Διασημότητες

Αρίστιππος ο Κυρηναίος (435-355 π.Χ.), έλληνας φιλόσοφος.