Αργύριος  Αργυρία

Παραλλαγές & Υποκοριστικά

Αργύρης
Αργυρή, Αργυρώ, Αργυρούλα, Ρούλα

Ετυμολογία

Από τη λέξη άργυρος.

Εορτασμός

Συχνότητα Εμφάνισης

0,223%
0,527%

Ομόρριζα Ονόματα

Ανάργυρος, Ανάργυρη

Ομόρριζα Επώνυμα

Αναργυρίδης Αναργυρίδη ή Αναργυρίδου
Αναργυρόπουλος Αναργυροπούλου
Ανάργυρος Αναργύρου
Αναργύρου Αναργύρου
Αργυράκης Αργυράκη
Αργυρακόπουλος Αργυρακοπούλου
Αργυράκος Αργυράκου
Αργυράς Αργυρά
Αργυρέας Αργυρέα
Αργύρης Αργύρη
Αργυριάδης Αργυριάδη ή Αργυριάδου
Αργυρίου Αργυρίου
Αργύρογλου Αργύρογλου
Αργυρόπουλος Αργυροπούλου
Αργυρός Αργυρού
Αργυρουδάκης Αργυρουδάκη
Αργυρούδης Αργυρούδη
Αργυρούλης Αργυρούλη

Ομόρριζα Τοπωνύμια

Άγιοι Ανάργυροι Αττικής
Αργυρόκαστρο
Αργυρούπολη