Αρηβοία

Ετυμολογία

Αγνώστου ετυμολογίας

Εορτασμός

1 Σεπτεμβρίου († Αγίων Τεσσαράκοντα Παρθένων)

Συχνότητα Εμφάνισης

<0,001%
<0,001%