Αρισταγόρας

Παραλλαγές & Υποκοριστικά

Αρίστος, Άρης

Ετυμολογία

άριστος + αγορά

Συχνότητα Εμφάνισης

0,001%
<0,001%

Ομόρριζα Ονόματα

Αρίσταρχος
Αριστέας, Αριστέα
Αριστείδης
Αρίστιππος
Αριστόβουλος
Αριστογείτων
Αριστογένης
Αριστόδημος
Αριστοκράτης
Αριστοκλής, Αριστόκλεια
Αριστομένης
Αριστόξενος, Αριστοξένη
Αριστοτέλης, Αριστοτελία
Αριστοφάνης
Αρίστων
Φιλαρίστη

Αθηναγόρας
Διαγόρας
Πραξαγόρας, Πραξαγόρα

Διασημότητες

Αρισταγόρας ο Μιλήσιος (5ος αι. πΧ.), τύραννος της Μιλήτου.