Αριστογείτων

Παραλλαγές & Υποκοριστικά

Αρίστος, Άρης

Ετυμολογία

άριστος + γείτων

Συχνότητα Εμφάνισης

0,008%
<0,001%

Ομόρριζα Ονόματα

Αρισταγόρας
Αρίσταρχος
Αριστέας, Αριστέα
Αριστείδης
Αρίστιππος
Αριστόβουλος
Αριστογένης
Αριστόδημος
Αριστοκράτης
Αριστοκλής, Αριστόκλεια
Αριστομένης
Αριστόξενος, Αριστοξένη
Αριστοτέλης, Αριστοτελία
Αριστοφάνης
Αρίστων
Φιλαρίστη

Διασημότητες

Αριστογείτων, αθηναίος πολίτης, που το 514 μ.Χ. μαζί με τον φίλο του Αρμόδιο σκότωσαν τον τύραννο των Αθηνών Ίππαρχο.