Αριστοφάνης

Παραλλαγές & Υποκοριστικά

Αρίστος, Φάνης

Ετυμολογία

άριστο(ς) + φανης < φαίνομαι (αυτός που έχει άριστη εμφάνιση)

Συχνότητα Εμφάνισης

0,007%
<0,001%

Ομόρριζα Ονόματα

Αρισταγόρας
Αρίσταρχος
Αριστέας, Αριστέα
Αριστείδης
Αρίστιππος
Αριστόβουλος
Αριστογείτων
Αριστογένης
Αριστόδημος
Αριστοκλής, Αριστόκλεια
Αριστοκράτης
Αριστομένης
Αριστόξενος, Αριστοξένη
Αριστοτέλης, Αριστοτελία
Αρίστων
Φιλαρίστη

Επιφάνιος, Επιφανία
Θεοφάνης, Θεοφανία
Μητροφάνης, Μητροφάνα
Φανερωμένη
Φανούριος, Φανουρία

Ομόρριζα Επώνυμα

Αριστοφάνους, Αριστοφάνους

Διασημότητες

Αριστοφάνης (446-386 π.Χ.), αθηναίος κωμικός ποιητής.