Αριστόδημος

Παραλλαγές & Υποκοριστικά

Αρίστος, Άρης, Δήμος

Ετυμολογία

άριστος + δήμος = ο άριστος του λαού

Συχνότητα Εμφάνισης

0,007%
<0,001%

Ομόρριζα Ονόματα

Αρισταγόρας
Αρίσταρχος
Αριστέας, Αριστέα
Αριστείδης
Αρίστιππος
Αριστόβουλος
Αριστογείτων
Αριστογένης
Αριστοκλής, Αριστόκλεια
Αριστοκράτης
Αριστομένης
Αριστόξενος, Αριστοξένη
Αριστοτέλης, Αριστοτελία
Αριστοφάνης
Αρίστων
Φιλαρίστη

Δάμων
Δημάρατος
Δημοκλής, Δημόκλεια
Δημοκράτης
Δημόκριτος
Δημοσθένης, Δημοσθενία
Νικόδημος, Νικοδήμη
Χαρίδημος

Ομόρριζα Τοπωνύμια

Αριστοδήμειο Μεσσηνίας (πρώην Χασάμπασα)