Αριστόξενος  Αριστοξένη

Παραλλαγές & Υποκοριστικά

Αρίστος, Άρης
Ξένη

Ετυμολογία

άριστο(ς) + ξένος = άριστος στη φιλοξενία

Συχνότητα Εμφάνισης

<0,001%
<0,001%

Ομόρριζα Ονόματα

Αρισταγόρας
Αρίσταρχος
Αριστέας, Αριστέα
Αριστείδης
Αρίστιππος
Αριστόβουλος
Αριστογείτων
Αριστογένης
Αριστόδημος
Αριστοκλής, Αριστόκλεια
Αριστοκράτης
Αριστομένης
Αριστοτέλης, Αριστοτελία
Αριστοφάνης
Αρίστων
Φιλαρίστη

Ξένη
Ξένιος, Ξενία
Ξενοκράτης
Ξενοφάνης
Ξενοφών, Ξενοφωνία
Πολύξενος, Πολυξένη
Φιλόξενος, Φιλόξενη

Διασημότητες

Αριστόξενος ο Ταραντίνος (375/360 - ? πΧ), έλληνας φιλόσοφος και θεωρητικός της μουσικής.