Ασκληπιός  Ασκληπία

Ετυμολογία

α. αγνώστου ετυμολογίας, πιθανώς προελληνικής.
β. ασκάλαβος = σαύρα
γ. σκάλοψ = τυφλοπόντικας

Εορτασμός

27 Φεβρουαρίου († Οσίου Ασκληπιού)

Συχνότητα Εμφάνισης

0,002%
<0,001%

Ομόρριζα Επώνυμα

Ασκληπιάδης Ασκληπιάδη ή Ασκληπιάδου
Ασκληπιός Ασκληπιού